kontrreformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ortodoksi żydowscy podjęli walkę przeciwko reformizmowi. W XIX wieku czołowym przedstawicielem kontrreformizmu żydowskiego był rabin Samson-Rafael Hirsch (1808—1888), który wychodząc z założenia, że święta Tora jest takim samym faktem jak niebo i ziemia i że jej prawa są tak samo niezmienne jak prawa rządzące przyrodą, wystąpił w obronie starego rytuału, modlitw i jedności religii z narodem. Jego następcy w XX...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.