kontrolizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) reform społecznych i zapobieganie kryzysom gospodarczym. W kołach konserwatywnych kontrolizm jest określany jako „tylne wejście do socjalizmu".9 Kontrolizm od lat trzydziestych poczynił w Ameryce znaczne postępy. Zarówno „nowy ład" Roosevelta, jak i „.sprawiedliwy ład" Trumana, w dużej mierze przyniosły urzeczywistnienie jego zasad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.