kontroler-specjalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) udziale związków zawodowych. Jedynie wyższe organy kontroli robotniczej (Wszechrosyjska Rada Kontroli Robotniczej i rady miejscowe przy odpowiednich radach delegatów ludu pracującego) wykonywały swoje funkcje kontrolne przy pomocy komisji złożonych z kontrolerów-specjalistów. Większość aparatu była jednak pozbawiona fachowego przygotowania kontrolnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kurowski, Leon, Sochacka-Krysiakowa, Hanna 1971. Kontrola finansowa, wyd. 2 przejrz., Warszawa ¨PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.