kontrofensywa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wittenberga. Wnet potem szlachta wielkopolska, a za jej przykładem także i inne województwa wyprosiły sobie u króla rozpuszczenie do domów, gdy zaś po nowej klęsce pod Warszawą szykował się Jan Kazimierz do kontrofensywy i wezwał Wielkopolan jeszcze raz na pospolite ruszenie pod Uniejów, ci woleli opłacić w swym zastępstwie zaciężnego żołnierza. Dowództwo nad jedną z kompanii objął Cz. i we wrześniu znalazł się z nią pod murami Kalisza, obleganego przez wojewodów: Weyhera, Opalińskiego i Grudzińskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.