konsumpcjonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niepodobna tu wyliczać wszystkich faktów występujących w obyczajowości USA, które zawierają podobne sprzeczności i niekonsekwencje. Ale nawet drobne fakty w tym kraju odzwierciedlają główną linię starcia personalizmu i konsumpcjonizmu, takie starcie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.