konsumeryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Reklama znaków towarowych za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym głównie telewizji, jest coraz mniej efektywna. Rozwój konsumeryzmu, a także wzrost roli państwa w regulowaniu procesów ekonomicznych wywołują w społeczeństwach krajów kapitalistycznych uzasadniony sceptycyzm w stosunku do reklamy znaków towarowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1977. Marketing. Wybrane zagadnienia, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.