konstrukt-mechanizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1) Albin posługuje się daleko bardziej skomplikowanymi narzędziami niż własne dziesięć palców i kawałek drutu [...]; 2) [...] pozwalała, jakby przy ogarku, pobieżnie oszacować wzrokiem rozciągające się daleko przede mną tereny [...]; 3) Chociaż identyfikacja gry i prywatnej własności myślowej jest daleko posunięta, pozostaje obszerna reszta, która zmusza do czujności; 4) Ten apriorycznie przyjęty konstrukt-mechanizm [...] jest daleko niewystarczający dla pełnego zbioru zdań, które akceptuje użytkownik języka polskiego; 5) 	[...] z łatwością dostrzegamy daleko idące podobieństwa; 6) Przewartościowanie kultury i położenie zrębów pod naszą nową kulturę wymaga daleko sięgającego spojrzenia w przyszłość [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.