konkretno-praktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Główne założenia tego systemu mające zastosowanie w nauczaniu gramatyki to: — łączenie myślenia i treści poznawczych o charakterze praktycznym z myśleniem i treściami o charakterze teoretycznym (przechodzenie od myślenia konkretno-praktycznego do abstrakcyjno-teoretycznego i odwrotnie); — łączenie zdobywanych wiadomości w struktury i posługiwanie się nimi przy zdobywaniu dalszych wiadomości; — łączenie poznania z działaniem, planowanie i wykonywanie czynności związanych z treścią nauczania (w wypadku nauki gramatyki chodzi tu o posługiwanie się w mowie i piśmie zdobytymi wiadomościami teoretycznymi)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.