koncyliarno-kurialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kompilacji Tomasz Strzępiński. Treść traktatu H-ego, jak to wykazał J. Fijałek, oparta jest na pismach Andrzeja z Eskobar, współczesnego H-mu działacza koncyliarno-kurialnego. Spośród 4 traktatów, na których została zbudowana kompilacja Strzępińskiego — ciesząca się dużym uznaniem soboru bazylejskiego — opracowanie H-go jest mniej oryginalne niż praca J. Elgota, wikariusza generalnego diecezji krak., wyróżnia się jednak jasnością, logicznością i umiarem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.