koncentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stycznych etc. (ażeby sprzyjać w ten sposób rozwojowi uzdolnień młodzieży i wykrywać talenty); — przedłużyć szkołę o rok przez dodanie jednego roku nauczania lub wprowadzenie obowiązkowej klasy wstępnej („zerowej“); — zlikwidować istniejące obecnie przeciążenie młodzieży m.in. poprzez wyeliminowanie zbędnego koncentryzmu w nauczaniu i unowocześnienie programów nauczania; — wprowadzić odpowiednie zmiany dydaktyczne, takie jak np. przedłużenie okresu nauczania epizodycznego etc...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KPed - Kwartalnik Pedagogiczny (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.