kolportowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w laboratoriach uniwersyteckich. Od polityki studenckiej trzymał się z daleka, pod wpływem brata, który studiował wówczas w Zurychu, oddalił się od młodzieńczego patriotyzmu, przyjmując bez zastrzeżeń światopogląd marksistowski; zainteresowanie sprawami społecznymi objawiał jedynie pomocą przy kolportowaniu nielegalnych druków do Królestwa. Zmuszony nędzą do objęcia guwernerki w Łomżyńskiem, został w r. 1889 aresztowany przez policję rosyjską,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PSB 1935-. Polski Słownik Biograficzny, Kraków : Polska Akademia Umiejętności
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.