kohiponimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nadrzędnego. Tak na przykład karmazynowy i miękki, choć różnią się od siebie sensem, nie są ze sobą niezgodne: oba przymiotniki można bez popadania w sprzeczność stosować do tego samego przedmiotu. Z drugiej strony karmazynowy i szkarłatny są do siebie zbliżone sensem (ich podobieństwo da się sformułować jako kohiponimia wobec wyrazu czerwony), są jednak niezgodne ze sobą. Terminami wyższego poziomu niezgodnymi ze sobą są czerwony, zielony, niebieski; są one także podobne do siebie pod względem sensu, mimo że nie istnieje termin nadrzędny, którego byłyby kohiponimami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.