klasowo-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy podkreślić, że Lenin nie traktował zasady partyjności w sposób uproszczony czy dogmatyczny. Nie sprowadzał jej bowiem wyłącznie do aspektu ontologiczno-genetycznego. lecz dostrzegał jej stronę poznawczo-metodologicżną i klasowo-normatywną. Uznając metodologiczną wartość tej zasady nie sądził, aby wszystkich bez wyjątku filozofów można było jednoznacznie sklasyfikować jako materialistów lub idealistów. Znamienna pod tym względem jest analiza książki A. Reya Filozo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.