kilkuodcinkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chyba różnorodne kontakty i inspiracje polskich kół wolnomularskich w Zachodniej Suropie utrzymały się również i w latach po upadku powstania styczniowego. W redagowanej przez Gillera '•Ojczyźnie” ukazał się w 1865 r. kilkuodcinkowy artykuł "Masonia w Polsce", podkreślający jej patriotyczno-konspiracyjne zasługi. Artykuł miał przeznaczenie wyraźnie agitacyjne. I znów sprawa pod rozwagę - w niespełna dwadzieścia lat później zacznie się ukazywać "Kurier Paryski", inspirowany przez tegoż Gillera. Wydawcą był...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1971. Pamiętnik X Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 9-13 września 1969 r. Referaty i dyskusja. 3-4, Warszawa : Polskie Towarzystwo Historyczne
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.