kilkunastoosobowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Instytut kształci również ]iczną kadrę młodych historyków, około setki aspirantów przygotowujących prace kandydackie i kilkunastoosobową grupę doktorantów. Aspirantura ta i doktorantura Instytutu Historii jest najwyższym wyróżnieniem dla młodzieży studiującej historię. Zabiegają też o te etaty absolwenci uniwersytetów i aspiranci licznych instytutów na terytorium ZSRR. Do Instytutu Historii dostają się najzdolniejsi, ro...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Smolak, Henryk 1955. Nad Bugiem, wyd. 2, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.