ketokwas

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) reakcje przenoszenia różnych grup chem. z jednego związku (donatora) na drugi (akceptor); biorą one udział w licznych procesach metabolicznych; zależnie od rodzaju grupy przenoszonej wyróżnia się szereg podklas, m.in.: aminotransferazy (transaminazy) katalizujące przeniesienie grupy aminowej z określonego aminokwasu naokreślony ketokwas; fosfotransferazy (kinazy) katalizujące przenoszenie reszt kwasu fosforowego, najczęściej z cząsteczki kwasu —► adenozynotrójfosforowego ATP, często z utworzeniem związków o dużej energii swobodnej, łatwiej wchodzących w reakcje, np. obecna w każdej komórce kinaza adeni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.