keplerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wchodzących w skład Układu Słonecznego. Perturbacje te powodują, że żadne ciało w Układzie Słonecznym nie porusza się ściśle po o. kcplerowskiej. Można jednak dla każdej chwili określić elementy tzw. o. oskulacyjnej danego ciała, tzn. takiej o. keplerowskiej, po której to ciało, startując z aktualnego położenia i z aktualną prędkością, poruszałoby się pod wpływem jedynie przyciągania Słońca (lub w przypadku sztucznych satelitów — pod wpływem przyciągania Ziemi). Oczywiście ele...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.