kaznodziejsko-duszpasterski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) społeczeństwa. Wiemy dobrze, że klasztory kanoniczne czy mnisze nie były nastawione programowo na duszpasterstwo i w zasadzie tylko wyjątkowo, pod naporem okoliczności, podejmowały tego typu akcję, za pośrednictwem przede wszystkim własnych parafii. Zauważyliśmy także, że żaden spośród powstałych w XII w. zakonów czynnych nie stawiał sobie celów kaznodziejsko-duszpasterskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoczowski, Jerzy 1987. Od pustelni do wspólnoty. Grupy zakonne w wielkich religiach świata, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.