kazimierzanin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) szły z dwu stron. Stali mieszkańcy narzekali, że Dom zabiera im przydziały mięsa i Chleba, w hierarchii miejscowej znalazł się bowiem przed wszystkimi. Urzędnik Rady Miejskiej narzekał na postępowanie Domu: — Nie wiem, czy dziesięciu kazimierzan było tam u nich w środku. Boją się naszego chłopskiego błota? Poślemy im baby, to wymiotą po nas! Nie chcieli nam nawet dać sali pod wystawę matejkowską! Mówią, że postawili budynek za swoje pieniądze. Ale grunty są kazimierskie!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rudnicki, Adolf 1958. Niebieskie kartki. Ślepe lustro tych lat, wyd. 2, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.