kazalniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapowiedzią K. było zniesienie przez Bismarcka Wydziału Katolickiego przy prus. Ministerstwie Oświaty i Wyznań Religijnych (lipiec 1871); w grudniu 1871 Reichstag uchwalił ustawę o karaniu księży za wygłaszanie kazań o treści polit. (paragraf kazalniczy); w marcu 1872 odebrano duchowieństwu w Prusach prawo nadzoru nad szkołami publicznymi i prywatnymi; w lipcu 1871 wydalono jezuitów z Niemiec; w odpowiedzi na to papież zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami (styczeń 1873). W 1873-75 wydano ustawy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.