kazakina

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wego dymu znajdowało się ze dwadzieścia osób. Byli tam i nonszalanccy młodzi ziemianie, o długich baczkach i wypomadowanych wąsikach, ubrani w węgierki i szare pantalony, spoglądający dokoła śmiało i z godnością; była też szlachta w kazakinach; ci mieli niezwykle krótkie szyje, oczy zapłynięte tłuszczem i sapali ciężko; kupcy siedzieli z boku, jak to się mówi: „czuj duch“; oficerowie swobodnie rozmawiali między sobą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Turgieniew, Iwan 1953a. Z pism. Zapiski myśliwego, przeł. J. Dmochowska et al., Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.