katowsko-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nieniu: „banalność zła w świadomności faszystówskiej”. Lecz i wtedy nastręczałaby wątpliwości. Chociaż bowiem działalność „likwidacyjną” starannie oddzielano od heroizmu „frontowego”, to objęto ją innym rodzajem heroizmu „katowsko-policyjnego”, zdając sobie sprawę z bezprecedensowności tych działań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Akcent - Akcent (Lublin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.