karbin

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Handlu (Carribean Free Trade Area, CARIFTA) 11, 26, 72, 103, 105, 121, 322, 323, 324, 363, 553 Karakuły, hodowla 3, 230 Karbin (nowa odmiana węgla) 574 Kardamon (przyprawa), uprawa 333 Kardiochirurgia 582 Kasyteryt, wydobycie 172, 183 Kaszmir, spór pakistańsko-indyjski 260, 548 Katar 136, 178—179 —, ustrój państwowy 178 —, gospodarka narodowa 178 —, sytuacja wewn. i między...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołębiowski, Janusz W. (red.) 1970. Świat w przekroju 1970, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.