kapitalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oprócz bandyty padł jeszcze na miejscu Lejzor Skała, dorożkarz, ojciec siedmiorga dzieci, zamieszkały przy ulicy Nowolipie 63, oraz została ciężko ranioną Felicja Ćwikler, kapitalistka z Jędrzejowa, która zaledwie przed półgodziną przybyła do Warszawy, którą odwiedzała po raz pierwszy w życiu, i wyszła była z Hotelu Polskiego, gdzie się zatrzymała, w celu obejrzenia miasta. Tak zapisały ten wypadek pisma wieczorne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Strug, Andrzej 1957. Dzieje jednego pocisku, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.