kantysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wobec tego Kant może mieć dla nas znaczenie nie zakończenia, lecz początku, tutaj jak najmniej wolno nam przysięgać na słowa mistrza. Dawni kantyści, jak Fichte, mieli większą słuszność, gdy niepohamowanie wybiegali poza Kanta, niż niektórzy nowsi, którzy, nadmiernie dogmatyzując Krytykę, chcieliby stale oprzeć na nim myśl i życie i przez to wpadają w niebezpieczeństwo nowej scholastyki. Hasło „z powrotem do Kanta“ wciąż jeszcze jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.