kalofonia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kalo [włos. cało wym. kalo] handl. ubytek, strata na wadze towaru spowodowana wyschnięciem przy transporcie lub przechowywaniu, kalofonia zob. kalafonia, kalokagalhia [gr. kalokagalhla, od kalós piękny, kai i i agalhós dobry, szlachetny] pedag. ideał wychowania w starożytnej Grecji, postulujący doskonałość duchową i cielesną, która miała się wyrażać zarówno w sprawności i wytrzymałości fizycznej, jak w zaletach umysłu i charakteru moralnego wychowanka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rysiewicz, Zygmunt (red.) 1964. Słownik wyrazów obcych, wyd. 9, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.