kalderowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (ostatni wybuch zanotowano 1538, w jego wyniku powstała góra wulkaniczna Monte Nuovo — regularny stożek tufowy ok. 140 m n.p.m. z kraterem o dnie p.p.m.); większość wulkanów P.F. ma postać kalder, często szczątkowych, niekiedy złożonych z kilku współśrodkowych pierścieni kalderowych (Astroni, Senga); obecnie przejawem działalności powulkanicznej są ekshalacje gazowe (mofety, fumarole, solfatary); liczne termy mineralne i wyziewy kwasu bornego są wykorzystywane w lecznictwie balneologicznym; gł. miejscowość uzdrowiskowa— Pozzuoli; intensywne rolnictwo (m.in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.