kacetowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „Bądź wola Twoja, Panie!” Miał pewną świadomość, że Bóg nie chciał tych śmierci, ani kacetowskich tortur, ani strasznej wojny. Bóg jednak dopuścił, abyśmy mogli miłować Go w naszym poniżeniu, krzywdach, fizycznych bólach i duchowych udrękach. Aby te różnorakie ¡cierpienia oczyszczały naszą miłość ku Niemu, uświęcały ją i potęgowały. Rozumiał to, ale chociaż korzył się wobec tajemnic Bożych, dusza jego była pełna żalu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cudem 1981. Cudem ocaleni. Wspomnienia z kacetów. Praca zbiorowa, London : Veritas
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.