judykatura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc w latach 1496 i 1501 usunięto możność pozywania chłopów przez sąd miejski lub grodzki w tych niewielu sprawach, w których mogli być przed nie zapozywani, a Zygmunt I w drodze judykatury swej, od roku 1518 począwszy, przez kilkakrotne wyroki, które miały znacznie prejudykatów, sam zrzekł się prawa rozpatrywania spraw chłopów przeciw ich panom. W ten sposób poddano ludność wieśniaczą pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kutrzeba, Stanisław 1912. Historya ustroju Polski w zarysie. T. 1, wyd. 3, Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.