jubileatyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) najpełniejszy portret osobowości twórczej Żeromskiego [...] Wydaje się, że dzięki tym wszystkim spostrzeżeniom i wnikliwym sądom nasze pojmowanie pisarza rozrosło się i pogłębiło, stał się Żeromski bliższym, bo widzianym pełniej i bardziej współcześnie.” 6 Zdaniem Kazimierza Wyki wystąpienia Jakubowskiego „stanowią klasyczny przykład niedobrych skutków jubileatyzmu. Niedobrych na linii mającej połączyć pełną prawdę naukową z pisaniem ku czci. Czy też owo pisanie z rzeczywistą recepcją Żeromskiego przez naszą współczesność. [...] Najgroźniejsze dla pracy badawczonaukowej cienie jubi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.