jowialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jakoż „żadnego sejmu, żadnego zjazdu, ni żadnej koronnej sprawy nie zamieszkał.” Zdrowe jego zdanie, dowcip przenikający, a zapewne i humor zawsze jowialny, a trafnie umiejący się znaleźć z gotową odpowiedzią, co na monarszy cli dworach wielce popłaca, zjednały mu szczególniejsze względy u króla Zygmunta Starego i królowej Bony, która zapewne znała się na niepospolitych głowach. Dano mu tedy i jurgielt, i staeyę szkalbmierską, i wieś w dodatku...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.