johnsonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) forsowania nowych programów militarnych. Klasycznym przykładem wypierania socjalnych funkcji państwa przez koncentrację jego uwagi i aktywności na sprawach wojny stanowią losy johnsonowskiego programu rozwiązania nabrzmiałych problemów wewnętrznych, określanego mianem Wielkiego Społeczeństwa (Great Society)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gulczyński, Mariusz 1972. Amerykańskie „państwo wojny”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.