izoformizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się jednak, że tak zmodyfikowane pojęcie intensjonalnego izoformizmu nie może służyć jako eksplikatum żadnego z pojęć równoznaczności, miałoby to bowiem nader dziwaczne konsekwencje. Oto, na przykład, spośród następujących zdań: (I) Każdy Grek jest Grekiem, (II) Każdy Grek jest Hellenem, (III) Każdy Hellen jest Hellenem zdania (I) i (II), a także (II) i (III) należałoby traktować jako nierównoznaczne, uznając zarazem równoznaczność zdań (I) i (III)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.