italianista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Prof. Mieczysław Brahmer, italianista znany i wysoko ceniony w zagranicznych kołach naukowych, znakomity znawca europejskiego Renesansu, dał wstęp do wydania arcydzieła Rabelais’go; budzi on zrozumiałe zainteresowanie i spełnia wszystkie nadzieje. Istotnie, stanowić może prawdziwy wzór prac...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.