iranistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WILLMAN-GRABOWSKA Helena, ur. 4 11870 w Warszawie, zm. 31 X 1957 w Krakowie, indianistka i iranistka, pedagog, wspölzalozycielka Zwiqzku Nauczycielstwa Pol.; od 1909 studiowala w Berlinie, Lozannie i Paryzu; 1920-27 wyktadowca sanskr>'tu i pali na Sorbonie; od 1930 prof. filologii ind. na Uniw. Jag.;...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.