internacjonalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Idee iluminatów w sprawach stosunku Naród-Ludzkość odbi- * ja ją się z miejsca w tekstach Mickiewicza. Już w poemacie Kartofla podkreśla on, że ta „ziemianka”, „filozofka” jest „wszystkim równa” nie tylko jako demokratka, ale i jako internacjonalistka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kępiński, Zdzisław 1980. Mickiewicz hermetyczny, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.