interkontynentalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) t) Besterman pizekroczyl 17 września 1939 granicę rumuńską razem z Tuwimem i razem z nim pociągiem dotarł w dwa tygodnie później do Paryża. W tym pociągu jego 3-letni wówczas syn zachowywał się nieznośnie i Tuwim traktował go jako „interkontynentalnego szaleńca“ i „wielkiego wariata“. Podróż ta znalazła odbicie w dedykacji na „Wyborze wierszy“ wydanym przez nowojorski Rój w r. 1943 Tuwim napisał wtedy: ..Mojemu ziomkowi Wł. Bestermanowi z pozdrowieniem dla Kitki i Międzykontynenlalnego Szaleńca Karola, czcigodny i osiwiały autor-łodzianin“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janta, Aleksander 1972. „Przyjemnie zapoznać”, Londyn : Nakł. Polskiej Fundacji Kulturalnej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.