instytucjonalno-normatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mością społeczną. Instancją, która tę relację może rozpatrywać, nie jest nauka jakakolwiek, lecz krytyka. Zadaniem krytyki jest odsłanianie mechanizmów socjalizacji, w wyniku których utrwalony porządek instytucjonalno-normatywny funkcjonuje jako samozrozumiały dogmat, rezultatem zaś jest wyzwolenie od przymusu wynikającego ze struktury panowania. Krytyka otwiera drogę dla racjonalnego namysłu i racjonalnej decyzji, umożliwiając komunikację nie zakłóconą mechanizmami ideologicznymi, ustalanie norm w drodze dobrowolnej zgody...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gilejko, Leszek, Rudziński, Roman, Stępień, Tadeusz 1979. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.