informatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powiadać każda analiza dokumentacyjna. Przekonaliśmy się już praktycznie, że informacja, której poszukuje pracownik naukowy lub pracownik produkcyjny w zamiarze usprawnienia produkcji, musi nie tylko wyjaśniać, o czym mówi dana publikacja, lecz w ogólnych zarysach wskazać, co nowego mówi i dać pewną ocenę praktycznej stosowalności w naszych warunkach. Mówimy, że analiza musi mieć charakter informatywny raczej niż indykatywny. Jeśli to wymaganie ma być spełnione, to autor analizy musi szczegółowiej i intensywniej niż bibliotekarz śledzić zarówno stan literatury jak i ogólną sytuację obsługiwanego przemysłu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.