indywidualizm-holizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Toteż „teoria strukturacji” (jako opis „konstytucji społeczeństwa” dokonującej się przez „dualność struktury”), która miała pokonywać wszystkie „dualizmy” (na przykład obiektywizm-su•biektywizm, indywidualizm-holizm, mikrosocjologia-makrosoejologia, ewolucjonizm-kreacjonizm, mówienie-działanie, jakość-ilość, hermeneutyczny woluntaryzm a strukturalistyczno-funkcjonalistyczny dogmatyzm itd., itp.) krępujące pozytywną budowę „te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kozakiewicz, Helena 1991. Zwierciadło społecznego świata, Warszawa: PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.