indianistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ca o pięknym rozwoju tych nauk w okresie powojennym. Pozwala ona też na zsumowanie dorobku przekładowego z literatur wschodnich, który zbliżał je w skromnej ilości, ale w niesfałszowanej wersji do polskiego czytelnika. Z tego też powodu przypomnieć trzeba dwie niepomierne straty poniesione w 1957 roku, z powodu śmierci znakomitej indianistki Heleny Willman-Grabowskiej (1870—1957), której zawdzięczamy m. in. przekład z sanskrytu bajek indyjskich: Dwadzieścia pięć opowieści wampira (1955), oraz z powodu zgonu najlepszego sinologa, Witolda Jabłońskiego (1901—1957), który świetnie przekładał chińskie wiersze, powieści, dramaty i utwory filozoficzne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.