inchoatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W takim natomiast połączeniu jak brać rozpęd lub rozmach — brać znaczy «być w pierwszym stadium rozpędu lub rozmachu». Mamy tu do czynienia z odcieniem nchoatywnym (p. wyżej s. 135). Sformułowanie: „w danym połączeniu wyrazowym brać ma odcień znaczen owy inchoatywny“, nie oznacza, że jesteśmy zamknięci w jakimś kręgu logicznie wycieniowanych przeżyć, oznacza ono po prostu, że w danym połączeniu wyrazowym forma brać odbija określony moment pewnej przez kogoś wykonywanej czynności. Fakt, że stopień konkretności tego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.