impersonalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Posiadają oni zakres władzy wynikający z ich kompetencji w załatwianiu spraw. Są wolni i podlegają zwierzchnikom tylko ze względu na impersonalne obowiązki urzędowe. Zajmują miejsca w hierarchii urzędu i podlegają przepisom określającym organizację urzędu. Zatrudniani są na podstawie kontraktu i se...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepański, Jan 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.