imperja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nesa. Niech poważni siwobrodzi dziejopisowie koncypują grube tomy o tem, jak to poważne przyczyny historyczne, polityczne, socjalne, ekonomiczne i psycho-etniczne przyczyniły się do zwalenia w przepaść olbrzymiego gmachu „imperji“ rosyjskiej, my zajmiemy się tutaj jednym jedynym, piaseczkiem ludzkim, jednym „puchem marnym“, jedną „wietrzną istotą“, 208...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo
 • K djarja
 • K malarja
 • K kancelarja
 • K Marja
 • K Samarja
 • K prymarja
 • K weterynarja
 • K husarja
 • K rajtarja
 • K Bawarja
 • K Kalwarja
 • K Kalabrja
 • K Flandrja
 • K Aleksandrja
 • K hipochondrja
 • K hipokondrja
 • K fanaberja
 • K Iberja
 • K liberja
 • K Berberja
 • K Syberja
 • K Pulcherja
 • K inżenierja
 • K inżynierja
 • K junakerja
 • K galerja
 • K Walerja
 • K kawalerja
 • K artylerja
 • K żandarmerja
 • K infirmerja
 • K szarlatanerja
 • rafinerja
 • K masonerja
 • K maszynerja
 • K draperja
 • imperja
 • prerja
 • K serja
 • K baterja
 • K sztukaterja
 • K materja
 • K magnaterja
 • K kokieterja
 • bakterja
 • K buchalterja
 • K poczhalterja
 • pedanterja
 • K infanterja
 • K galanterja
 • K szarmanterja
 • K pasmanterja
 • K dysenterja
 • K bigoterja
 • K koterja
 • K loterja
 • K arterja
 • K kolporterja
 • K histerja
 • K austerja
 • K filuterja
 • K biżuterja
 • boazerja
 • K mizerja
 • K łobuzerja
 • K menażerja
 • K oranżerja
 • K Ilirja
 • K teorja
 • K alegorja
 • K kategorja
 • K cykorja
 • K akcesorja