imperialistyczno-zaborczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W szczególności proletariat Polski musi wypowiedzieć bezwzględną walkę polityce burżuazyjnego rządu, który prowokuje wojnę z rewolucyjną Rosją i chcąc ją zgnębić zarówno w celach imperialistyczno-zaborczych jak, przede wszystkim, w interesie międzynarodowej kontrrewolucji — ogłasza ją za głównego wroga Polski, zagrażającego jej wolności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kalicka, Felicja, Zachariasz, Szymon (oprac.) 1953. KPP. Uchwały i rezolucje. T. 1. I-II Zjazd (1918-1923), Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.