imperialistyczno-dyktatorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) marksizmem. Młody człowiek, mający potrzebę świeckiej (powtarzam: świeckiej) popularnie wyjaśniającej świat i jako tako podbudowanej filozoficznie ideologii, znajduje tutaj pod ręką tylko i wyłącznie marksizm. Że marksizm wyjaśnia świat błędnie, że się praktycznie nie sprawdził, a moralnie zbankrutował stając się na Wschodzie narzędziem działania sił wstecznych, imperialistyczno-dyktatorskich, tego się nasz młody człowiek nigdy nie dowie, ma bowiem poznanie geograficznie i ustrojowo ograniczone, informuje go bądź dyletancka, bądź przez tzw. lewicę podgryziona prasa (obłudny Le Monde), a gdyby się dowiedział, jak jest naprawdę, byłoby już za późno, zresztą byłoby to dlań klęską i ideowym bankructwem. Wobec tego nasz lepszy,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.