imperialistycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już ta wielka liczba związków i nadzwyczajne rozbicie ich sił odbierają im możność skutecznego działania, a poza tym 3/4 wszystkich japońskich związków zawodowych należy od dawna do organizacji prawicowych; pięć wielkich związków robotniczych2), jedynych, które posiadają nieco znaczenia, są nastawione wyraźnie imperialistycznie. «Rodo Sodomei», czyli Powszechne Zjednoczenie Robotników Japońskich, jawnie domaga się wojny z Rosją i Ameryką. Właściwie żaden związek nie występuje poważnie w sprawie podwyższenia płac, bo czyż nie mogłyby one wpłynąć ujemnie na wywóz i podkopać przewagę Japonii na rynkach światowych?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zischka, Anton 1937. Japonia, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : TEiM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.