imperceptywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ze względu na identyczne bądź zbliżone wykładniki, zwłaszcza morfologiczne, np. w języku litewskim czy bułgarskim, znaczeń imperceptywnych i hipotetycznych oraz ze względu na duże podobieństwo tychże znaczeń (obecność funktora możliwości, gradacja prawdopodobieństwa w postawie nadawcy względem przekazywanej informacji) należy wyjaśnić, że relewantna różnica pomiędzy znaczeniami imperceptywnymi i hipotetycznymi kryje się w charakterze przekazu informacji. Przekazując treści imperceptywne nadawca jest jedynie pośrednikiem informacji, która, co jest sprawą istotną, nie jest jego autorstwa (fakt ten może być markowany przez nadawcę). W przypadku treści hipotetycznych nadawca przekazuje informację, która nie została przez niego ani zasłyszana, ani przeczytana (przynajmniej nie stara się tego zasygnalizować). Nadawca sam jest autorem przekazywanych treści, a co za...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sambor, Jadwiga, Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, Huszcza, Romuald (red.) 1993. Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne. Tom po-święcony pamięci Adama Weinsberga, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.