imperatywnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Innym okiem na dzieła sztuk odtwarzających patrzy laik, innym artysta lub znawca. Laika interesuje przede wszystkim przedmiot dzieła, artystę—wykonanie. I nic dziwnego: kto zbliża się do dzieła jako do gotowego wytworu, temu się na ogół treść dzieła imperatywnie narzuca; artysta lub znawca miał do czynienia z techniką tworzenia, zna jej trudności, dzieło interesuje go przede wszystkim jako rozwiązanie pewmych problematów technicznych. Stąd utarła się — zwdaszcza w sferach snobów—opinia, że lekceważenie przedmiotu dzieła jest dowodem znawstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.