immoralistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nie jesteś pięknością". Wnikliwie ujął ów problem — w kilka lat po wystąpieniu Zdziechowskiego — Stanisław Brzozowski: Łotr, który w dzieło swe włoży swą łotrowską duszę, może stworzyć arcydzieło, [...] immoralistką jest w istocie swej twórczość: nie dba ona o to, czym dany człowiek być by chciał lub o czym myśleć potrafi, jeno wydobywa bez żadnych względów, czym jest, i tylko o tyle, o ile wydobycie to osiągnięte zostanie, powstaje dzieło sztuki18...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Podraza-Kwiatkowska, Maria (oprac.) 1977. Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski, wyd. drugie rozszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.